Rhyming Dictionary

retinitis

play
noun ret·i·ni·tis \ˌre-tə-ˈnī-təs\

Rhymes with retinitis

 • adenitis
 • arteritis
 • cellulitis
 • dermatitis
 • enteritis
 • gingivitis
 • hepatitis
 • Heracleitus
 • ileitis
 • keratitis
 • laryngitis
 • meningitis
 • myelitis
 • pharyngitis
 • pneumonitis
 • Polyclitus
 • prostatitis
 • sinusitis
 • tonsillitis
 • spondylitis
 • tendinitis
 • urethritis
 • vaginitis